Lichaamsgerichte Psychotherapie

Bio-energetische Analyse

De Bio-energetische Analyse is een lichaamsgerichte psychotherapie, die zich niet alleen richt op iemands psychische problemen, maar ook op de geblokkeerde bewegelijkheid in diens lichaam. De Bio-energetische theorie is gebaseerd op de vooronderstelling, dat er geen fundamentele scheiding bestaat tussen lichamelijke en psychische energieprocessen. Psychisch kan iemand zich wel van zijn of haar gevoel distantiëren, hetzij door dit naar de buitenwereld te ontkennen, hetzij door er zelf niet bewust van te zijn. Iemands lichaamsexpressie echter liegt er niet om. Daarom probeert de Bio-energetische Analyse iemands persoonlijkheid te verstaan vanuit diens lichaamsexpressie te begrijpen en vanuit het energieproces, dat zich daarin afspeelt.

De Bio-energetische Analyse is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Dr.Alexander Lowen. Hij nam stelling tegen de eenzijdige gerichtheid van de psychoanalyse op het begrijpen van iemands gedrag. Je moet het gedrag niet alleen kunnen begrijpen, maar het ook kunnen veranderen. Lowen werd gefascineerd door de vernieuwende opvatting over het karakter, die de Weense psychiater Wilhelm Reich in 1933 in zijn boek “Karakter Analyse” had gelanceerd. Reich zei, dat een kind, dat in zijn gevoelsexpressie door zijn omgeving wordt geremd, zich zal aanpassen om de liefde van de opvoeders niet te verliezen. Hij ontdekte, dat dit lichamelijk leidde tot spierspanningen en reductie van de ademhaling om zodoende de oorspronkelijke gevoelsexpressie te beteugelen. Dit gedrag wordt dan een vast patroon, “het karakter”, dat onbewust eindeloos wordt herhaald. Alexander Lowen kwam door nauwkeurige observatie tot de conclusie, dat bepaalde spierspanningspatronen in iemands lichaam samenhangen met de kindheidsperiode, waarin iemand die remming door zijn omgeving heeft ervaren en de fysieke mogelijkheden, die er op dat moment voor handen waren om zijn oorspronkelijke gevoelsimpulsen te verdringen. Zo onderscheidde Lowen verschillende karakterpatronen.

Het doel van de Bio-energetische therapie is om in de interactie tussen cliënt en therapeut de cliënt bewust te maken van diens gedrag, zodat deze zijn of haar karakter leert kennen. Tegelijk wordt door lichamelijke interventies getracht de spierspanningen te verminderen en de bewegelijkheid te vergroten.

De cliënt ervaart daardoor de mogelijkheid om weer in contact te komen met de “verboden” emoties. Doordat op een gestructureerde en ongevaarlijke manier de uiting van deze emoties mogelijk wordt gemaakt, kan de cliënt de bevrijdende werking daarvan ervaren. Het kost tijd en moeite om de van jongs af opgebouwde verdedigingsstructuur van een karakter te doorbreken. Wie zich deze inspanning getroost werkt naar een situatie waarbij zijn energie niet meer voornamelijk gericht is op verdedigingsgedrag.

Het resultaat van de therapie blijkt wanneer lichaam en geest meer ontspannen samenwerken, dit komt vooral tot uitdrukking in het functioneren in werk en thuissituaties.

De Bio-energetische oefeningen vergroten het gevoel van levendigheid, je gaat meer voelen en waarnemen. De oefeningen worden aangepast aan de situatie en persoonlijke behoeften. De geschiedenis van je leven, alle positieve en negatieve ervaringen zijn opgeslagen in je lijf. Je lichaam is als het ware een boom met verschillende jaarringen, alles is geregistreerd. Door met het lichaam te werken worden ervaringen van vroeger direct beleefbaar en kunnen emoties geuit worden.
Bovenstaande manier van werken kan je het inzicht verschaffen over hoe je deze verandering tot stand kunt brengen.

Individuele Lichaamsgerichte Psychotherapie

Leven In Je Lijf, Lichaamswerkgroep

Supervisie Lichaamsgericht Werken In De Hulpverlening

Mijn Visie

In ieder mens is een positieve kern aanwezig, van creativiteit, liefde, vertrouwen, vreugde, wijsheid en schoonheid.

Als we naar kinderen kijken dan valt ons op hoe onuitputtelijk hun energie is in het spel, hoe gracieus en soepel ze bewegen, hoe sprankelend ze met hun ogen de wereld opnemen, hoe onbevangen en vanzelfsprekend ze met alles wat er om hen heen gebeurd verbonden zijn. Je ziet ze plezier, ergernis, enthousiasme of verdriet uiten. Dit alles kan er zijn als de omgeving positief en ondersteunend reageert op het kind en als de omstandigheden goed zijn.

Geen enkele omgeving is perfect, zodat op de weg van het ouder worden door ervaringen van teleurstelling en pijn de behoefte kan ontstaan om je te beschermen en te verdedigen. Je bouwt een afweer op om jezelf te beschermen. Op zich een gezonde zaak.

Als deze afweer echter een eigen leven gaat leiden, te pas en te onpas wordt aangewend, dus ook in situaties waarin je jezelf helemaal niet hoeft te beschermen, dan word je je eigen vijand. Je houdt alles af, ook het voedende uit je omgeving en in jezelf. Hierdoor verlies je het contact met jezelf en je omgeving. Je wordt wantrouwig in situaties waarin dit helemaal niet nodig is. Je verliest het contact met wie je in wezen bent. De oorspronkelijke openheid die je als kind had wordt steeds sterker verstoord en er ontstaan conflicten. Je zelfvertrouwen is zoek.

Deze verdediging, dit gebrek aan vertrouwen in jezelf en je omgeving kan je in je lichaam voelen in de vorm van chronische spierspanningen. Hieruit kunnen allerlei klachten voortvloeien zoals migraine, nek en rugklachten, buikpijn, gebrek aan energie, ademhalingsstoornissen. Het is moeilijk om in contact te zijn met je gevoelens.

De bron van genezing ligt in iedere persoon zelf. De vroegere onbevangenheid, directheid, creativiteit, vitaliteit en vertrouwen in het leven blijven aanwezig, al zijn deze verstopt achter je verdediging.

In het therapeutische proces ga je op zoek naar deze kwaliteiten in jezelf.

Voor meer informatie kijk naar de website van het internationale instituut voor bio energetische analyse: http://www.bioenergetic-therapy.com/index.php/en/