Preventie en vragenlijst Covid-19

Gelukkig mag ik u ontvangen, maar omdat het Covid-19 virus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

 • Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt;
 • In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;
 • U wordt verzocht het toilet zo min mogelijk te gebruiken;
 • Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
 • Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak; Was uw handen bij binnenkomst en vertrek. De was instructies hangen boven de wastafel.
 • Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
 • Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk; Als we oefeningen gaan doen dan vraag ik om een grote en kleine handdoek mee te nemen.
 • Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
 • Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt;
 • Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik kan eventueel op afstand ‘een vinger aan de pols’ houden en u instructies of oefeningen geven. Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen;
 • Ik wil aan u vragen om voor uw komst de vragenlijst door te nemen (Triage) waardoor ik weet of behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd;
 • Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, reuk en smaakverlies, tenzij u of het desbetreffende gezinslid een Covid-19 test met een negatieve uitkomst heeft gehad. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

 

Wil je de onderstaande lijst lezen en beantwoorden voor jezelf de avond voordat je komt. Als je op alle vragen overal  nee antwoord dan kom gerust. En anders overleggen we telefonisch met elkaar.

(Telefonische) Triagevragenlijst

 1. Heb je nu Corona? Ja / Nee
 2. Heeft een van je huisgenoten nu Corona? Ja / Nee
 3. Heb je nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid.
 4. Heeft een van je huisgenoten één van deze verschijnselen? Ja / Nee
 5. Bent je in thuisisolatie? Ja / Nee
 6. Woon je in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

 Indien een ‘Ja’ dan is een behandeling nu niet mogelijk, een alternatieve behandeling is mogelijk op afstand (videobellen).  Indien alles beantwoord is met  ‘Nee’ dan wil ik je de volgende vragen stellen  Dit is om te kijken of behandeling kan of een verdere anamnese noodzakelijk is.

 1. Heb je u een griepprik gehad? Ja / Nee
 2. Heb je nu één van de volgende verschijnselen? Ja / Nee a. (neus)verkoudheid, of loopneus; b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn; d. onbekende moeheid; e. onbekende diarree of buikklachten; geur en/of smaakverlies.

Indien je met een ‘Ja’ beantwoord dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door een arts en in samenspraak met jou.  Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

Bel me gerust als je vragen hebt.