Inge Soekardi

Ontwikkelingen binnen mijn werk

De afgelopen jaren heb ik me verdiept in de nieuwe ontwikkelingen rondom traumatherapie. Bessel van der Kolk, onderzoeker en psychiater onderschrijft het belang van een integratieve aanpak binnen de psychotherapie. Hij zegt, dat het lichaam in de behandeling betrokken dient te worden. Hiernaast zijn inzicht gevende gesprekken essentieel:” Het leren woorden geven aan je gevoelens, leren reflecteren en het verhaal vertellen wat verzwegen is”.
Boeiend vind ik de nieuwe methoden en mogelijkheden om in de hersenen veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Er is onderzoek gedaan naar hoe trauma invloed op het brein heeft en hoe je deze invloed kan doen afnemen.
Vanuit mijn zoektocht naar nieuwe mogelijkheden in de behandeling heb ik trainingen gevolgd om te kunnen werken met EMI (Eye Movement Integration), TRE (Tension/ Trauma Releasing Exercises). En al langer werk ik met SE (Somatic Experiencing). Deze methoden helpen om uit het overlevingspantser te komen. Daardoor onstaat een gevoel van levendigheid en welbevinden. Vanuit mijn eigen ervaringen, ontdekkingen en gedrevenheid om te onderzoeken werk ik met mensen. Sinds 2002 werk ik met EMDR (Eye Movement Desentization Reprocessing).
In het Systemisch Werken (Bert Hellinger) kijken we naar de patronen in familie en eerdere generaties. Dit is voor mij een manier van werken die mild stemt. In een opstelling worden vaak problemen of gedragingen zichtbaar, waarvoor de cliënt niet persoonlijk verantwoordelijk is, maar die deel zijn van de belasting van het familiesysteem, waarvan hij deel uitmaakt. Onbewust kan de persoon in die onbalans in het systeem verstrikt zijn geraakt. Door de onbalans kan de cliënt klachten of symptomen hebben overgenomen die helemaal niet van hem of haar zelf zijn, zoals vermoeidheid, depressie, herhalende werk of relatieproblemen, afwezigheid. Vaak dragen kinderen onbewust persoonlijke lasten van een of meerdere voorouders.

De laatste jaren volgde ik regelmatig retraites bij Thich Nhat Hanh (www.aandacht.net/plum-village/leraar-inspirator), een boeddhistische monnik en leraar, waarin ik me gevoed voelde en geïnspireerd raakte om te leven en te werken in aandacht. Dit sluit aan bij het lichaamsgerichte werken, op het verwelkomen van het zijn in het “ nu”. Wat er is, is er, wees je er bewust van en identificeer je er niet mee. Aandachtig zijn en lichaamsgericht werken is een hulp om achter je harnas en masker te kijken, om te omarmen wie je bent.

Ik zie de therapeutische relatie als een plaats waarin je je kunt ontwikkelen. Ik richt me op de taal van het lichaam en het transformerende effect van reflectie.

Portofolio en expertise

Mijn basis-reguliere opleiding bestaat uit HBO Maatschappelijk Werk en de Voortgezette Agogische Beroepsopleiding met als specialisatie therapeutisch werken met kinderen en hun gezinnen.Tijdens de Sociale academie en de Voortgezette Agogische beroepsopleiding ben ik intensief betrokken geweest in het Padwerk (www.padwerk.nl), een spirituele en psychologische scholingsweg o.l.v. John Pierakos en Eva Broch. Hier ben ik Padwerkhelper en Core Energetica therapeut geworden. Acht jaar lang volgde ik een intensieve spirituele scholingsweg, waarin ik de kracht van samen leren en leven ervaren heb in sessies, trainingen, retraites/ intensives in binnen- en buitenland.

Hierna heb ik gekozen voor de ruim 4 jaar durende opleiding Bio-energetische analyse. Ik wilde me verder bekwamen in deze vorm van lichaamsgerichte psychotherapie, die erkenning kreeg in de reguliere hulpverlening. Als deelneemster van deze opleiding ontving ik naast het cursorische gedeelte van de opleiding, langdurige en intensieve leertherapie en supervisie. (www.bioenergetic-therapy.org)

Waarom heb ik gekozen voor lichaamsgerichte psychotherapie?

Wat me trof in deze manier van werken was het zoeken naar de samenhang en de aandacht voor zowel lichaam als geest.
Ik werd me bewust van de kracht en het zelfhelende vermogen van het lichaam, naast hoe psychische problematiek effect heeft op het lichaam. De eerlijkheid en directheid van wat het lichaam laat zien, sprak me aan en dit vond ik eenvoudig en mooi. Ik ben lid van de Stichting Beroepsbeoefenaren Lichaamsgerichte (Psycho)therapie (www.sblp.nl).

In november 2002 heb ik het eurocertificaat voor psychotherapie (ECP) behaald (www.nvecp.nl). Ik heb gewerkt in therapeutische gemeenschappen, in een crisiscentrum met verslaafden en binnen de vrouwenhulpverlening.
Mijn laatste beroepsmatige ontwikkelingen zijn gericht op een behandeling van psychisch trauma met de zeer effectieve behandelingswijze vanuit de Somatic Experiencing , deze manier van werken zegt dat trauma effect heeft op het lichaam, het brein en de psyche. Er wordt vanuit gegaan dat de traumaverschijnselen eerder biologisch dan psychologisch zijn en daarom het best op een lichaamsgerichte manier kunnen worden behandeld. Deze 3 jaar durende opleiding heb ik in 2014 afgerond.

In mijn praktijk heb ik naast de individuele therapie trainingen gegeven over “lichaamsgericht werken met trauma voor hulpverleners” . In opleidingen zoals de SPSO en de Hoge School over lichaamsgericht werken in de hulpverlening. In het bedrijfsleven, zoals OCE, Zinefix en de Farmaceutische industrie om meer oog te krijgen voor stress symptomen en hoe deze te verminderen en de geboden stof te implementeren in de eigen trainingen.
Samen met collega’s gaf ik proces gerichte groepen. Jarenlang deed ik dit samen met Jeanneke Kempen, Marianne Tolenaer en de vrouwen van Stichting Shakti, een multicultureel trainings- en therapiecentrum.
Samen met Stichting Shakti werkten we met vluchtelingen en mensen met een andere culturele achtergrond die geweld hebben meegemaakt. Een multiculturele samenleving is voor mij essentieel.
Ik heb samen met AnneMargriet Veldhorst, verhalenvertelster (https://annemargrietvertelt.nl), natuurbelevingsdagen georganiseerd, waarin ik mindfulness oefeningen gaf om de beleving in de natuur en onze verbondenheid ermee te verdiepen. Voor vrouwen organiseerden we ontspanningsweekends in een stiltegebied in Zuid Limburg.
Mijn werk is een verrijking in mijn leven naast beeldende kunst maken, waar ik een grote vervulling in ervaar. Het maken van kunst helpt me om onbevangen, nieuwsgierig en verwonderd te zijn. In het creëren probeer ik het leven achter de vorm te ervaren en dit uit te drukken in de kunst.
Ik ben getrouwd, moeder van 4 kinderen en oma van 9 kleinkinderen. Familie zijn met elkaar is een dynamisch en leerzaam gebeuren. Ik ben betrokken bij wat er in mijn omgeving en in de wereld aan de hand is.